...

Jos Vanhoof, ondervoorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat en waarnemend lid van de Algemene Vergadering, beschrijft de opdrachten van Vivel. Dat zijn "het verzamelen en ontsluiten van informatie, data voor de eerstelijnsactoren - verder het ontwikkelen van strategieën die de eerste lijn binnen de ELZ en de regionale zorgzones moeten ondersteunen. Vivel moet de zorgverstrekkers coachen en advies verstrekken, de bevolking sensibiliseren,... Erg belangrijk is dat Vivel innovatie moet stimuleren. En niet minder belangrijk is dat Vivel de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg in de gaten moet houden, en een adviserende rol heeft naar de Vlaamse overheid" (en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel, nvdr)."Ik hoop dat VIVEL als expertisecentrum richtinggevend zal zijn voor de ELZ, dat het doelen zal formuleren", zegt Reinier Hueting. De Kartel-voorzitter zit als actief lid in de Algemene Vergadering. Voor dokter Vanhoof moet Vivel ook niet te veel richtinggevend worden. "Minister Vandeurzen heeft altijd gezegd dat de ELZ een bottom-upverhaal zijn. De huisartsen samen met de andere zorgverleners zullen erover moeten waken dat het een bottom-upverhaal blijft. Dat wil zeggen dat je begint met een wit blad om je structuren vast te leggen.""Gerrit Rauws, directeur van de Koning Boudewijnstichting en voorzitter van Vivel, zal in de komende weken de Raad van Bestuur samenroepen. Die moet bepalen wat Vivel eerst gaat doen - een lijstje van prioriteiten opstellen, zeg maar - en hoe het dat moet aanpakken. Later zal de Algemene Vergadering zich daar dan over moeten uitspreken. Minister Vandeurzen van zijn kant zal nu de werking van VIVEL zo snel mogelijk per decreet vastleggen. Het moet nu snel duidelijk worden welke materiële ondersteuning VIVEL krijgt: welk personeel en welke middelen", aldus nog dokter Hueting.