...

Ik wijs u graag op het conflict tussen uw opmerkelijk misprijzen voor de heersende wetenschappelijke kennis enerzijds en het terugvallen op een schare (indirecte) gezagsargumenten en wetenschappelijk klinkende termen anderzijds. Bemerk dat ik exact dezelfde citaten zou kunnen toepassen op het standpunt van u en uw collega's. Het totaal gebrek aan solide bewijsmateriaal maakt dat uw stellingnames bovendien makkelijker als vooroordeel te klasseren zijn dan de mijne. Zoals Antonio uit The Merchant of Venice de toehoorders waarschuwt: 'The Devil can cite Scripture for his purpose'. Eén van de uitgangsposities van de scepticus is dat "uitzonderlijke beweringen uitzonderlijk bewijsmateriaal vereisen". Mocht de homeopathische techniek werkzaam zijn zou men een belangrijk deel van de natuurkunde, scheikunde, biologie en geneeskunde moeten herschrijven. Wie dat bovendien kan uitleggen, ontvangt wellicht meer dan één Nobelprijs. Ondanks uw strijdvaardigheid draagt u geen enkel argument voor uw positie aan. Het enige dat ik ontwaar is de drogreden argumentum ad ignorantiam - al dan niet verpakt als wat ik het Galileogambiet noem. "X werd toch ook eerst niet geloofd? Y was aanvankelijk toch ook een ongeloofwaardige theorie?". Daarbij wordt arglistig vergeten dat Galileo ook kon bewijzen dat twee kilo veren even snel vallen als twee kilo stenen en dat Einsteins theorie wiskundig waterdicht was en tot op de dag van vandaag juiste voorspellingen doet. Dat men van bepaalde geneesmiddelen bovendien het exacte werkingsmechanisme niet kent of begrijpt, belet niet dat grote studies onweerlegbaar aantonen dat ze wel degelijk werken. Ik spreek me niet graag uit over patiënten die ik niet ken. Bij gebrek aan goeie anamnese en lichamelijk onderzoek is dit geen goeie geneeskunde; vergelijkbaar met het projecteren van diagnoses op historische en literaire figuren. Toch kan ik het niet laten te bemerken dat de vier foto's een groot verschil in belichting kennen, alsook een duidelijk verschillende getaandheid van de huid - wellicht te wijten aan de seizoenen of een vakantie. Dat dit soort vitiligo bovendien de neiging heeft te fluctueren is bekend. Ik durf betwijfelen dat The Lancet of James Randi zullen ingaan op vier ongedateerde foto's. Ik heb het Nobelcomité alvast ingelicht.