...

De deelnemers waren bijna allemaal mannen en hun gemiddelde leeftijd was 79 jaar. Doel van de tests was de verschillende (cognitieve, neuropsychiatrische, ...) functies en het dagelijks functioneren te beoordelen. Uit de resultaten blijkt dat vitamine E de klinische achteruitgang doeltreffend vertraagt. Afhankelijk van de beoordelingsschaal wordt de functionele achteruitgang op jaarbasis met 19% vertraagd. Er werd evenwel geen effect vastgesteld voor de cognitie. Patiënten met een lichte tot matige vorm van alzheimer worden dus minder gehinderd in hun dagelijks functioneren wanneer ze vitamine E krijgen toegediend. Volgens de auteurs van het onderzoek zou een dagdosis van 2.000 IE vitamine E doeltreffend zijn. (referentie: JAMA, 1 januari 2014, doi:10.1001/jama.2013.282834)