...

Een internationaal team analyseerde 35 cohortonderzoeken die samen betrekking hadden op 108.173 personen, van wie 99.582 volwassenen en 8.591 adolescenten. Om mensen met verschillende vitamine D-gehaltes te kunnen vergelijken, onderzochten de wetenschappers ook de variaties of enkelvoudige nucleotide polymorfismen (SNP) van twee genen die betrokken zijn bij de productie van vitamine D en van twee andere die een rol spelen bij de stofwisseling ervan. De meta-analyse bevestigde het verband tussen een stijging van het vitamine D-gehalte en een vermindering van het risico op hypertensie. Bij dragers van de twee genetische varianten die verband houden met een lage endogene productie van vitamine D ging elke stijging met 10% van de vitamine D-concentratie gepaard met een daling van de systolische bloeddruk met 0,37 mmHg, van de diastolische bloeddruk met 1,29 mmHg en van het risico op hypertensie met 8,1%. Professor Elina Hyppönen is van mening dat we rekening houdend met de kosten en bijwerkingen van bloeddrukverlagende geneesmiddelen, vitamine D-suppletie moeten overwegen om hypertensie te voorkomen. (referentie: The Lancet: Diabetes and Endocrinology, 26 juni 2014, doi: 10.1016/S2213-8587(14)70113-5)