...

Vier proefprojecten starten met het medicatieschema in Vitalink. Aalst, Limburg, regio Turnhout en Zenneland kregen groen licht voor hun ingediende projecten.De 'werkgroep' ICT van het (Vlaamse) Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg selecteerde de vier projecten. De proefprojecten voor de eerstelijnskluis Vitalink, die het delen van medicatiegegevens tussen verschillende zorgactoren en de patiënt zullen uittesten, sluiten in deze vier regio's aan bij een goed uitgebouwde bestaande werking.eHealth In de regio's werden afspraken gemaakt met softwareleveranciers, die de benodigde connectoren zullen inbouwen. Het Vlaamse Vitalink werkt nauw samen met het federale eHealth. Het overheidsbedrijf Smals zorgt voor de Vitalink-'connector'. De privacy wordt bewaakt volgens de eHealth-principes: de toestemming van de patiënt is vereist voor het delen van de gegevens, er wordt gewaakt over de aanwezigheid van een therapeutische relatie, de beveiliging gebeurt met een dubbele sleutel via een systeem waarop Smals een patent heeft.De regio's krijgen tot het najaar de tijd om hun project startklaar te maken, waarna Vitalink vanaf november in deze regio's zes maanden zal proefdraaien. Als alles meezit zal, na de aanpassingen die nodig blijken, het systeem worden uitgebreid tot heel Vlaanderen. Er wordt nog gemikt op 2013.Veiligheid is primordiaal, anders zal het medicatieschema niet opgevuld raken, stelt Chris Van der Auwera, baas van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Volgens minister Jo Vandeurzen maakt deze sluitende beveiliging, samen met de geplande uitbreiding van de kluis naar de welzijnssector, van Vitalink internationaal een uniek project.