...

Op 24 april jl. werd de tussentijdse balans van de proefprojecten met het medicatieschema gemaakt. De Werkgroep ICT van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnszorg besloot de experimentele fase te verlengen.De reden van de vertraging van het project is de informatica: de softwarepakketten van de verschillende betrokken zorgverleners moesten eerst in staat zijn met het medicatieschema te werken, en die aanpassing vroeg meer tijd dan verwacht. Deze aanpassing moest overigens met een nogal beperkt budget worden gerealiseerd, zo vangt men hier en daar op.OktoberPas in oktober van dit jaar zal de eindevaluatie van het experiment met het medicatieschema dan rond zijn. Op dat moment kan beslist worden of het medicatieschema performant genoeg is om het in heel Vlaanderen en Brussel beschikbaar te maken. Via Vitalink zou dan voor iedere patiënt in deze regio's een centraal elektronisch medicatieschema kunnen bijgehouden worden. Dat kan worden geconsulteerd door de patiënt, zijn artsen, zijn apotheker, de verpleegkundigen die hem verzorgen en de mantelzorg.Voorwaarde voor een vlotte toegang is wel dat het informaticapakket van de zorgverlener is aangepast om met het medicatieschema te werken.