De klacht van de vzw Viruswaanzin telt zes pagina's, het dossier werd ingediend door de Gentse advocaat Michael Verstraeten.

Kortgeding

De vzw Viruswaanzin ontkent het bestaan van het corona-virus niet. Wel is de vereniging sceptisch over de besmettelijkheid en de dodelijkheid ervan. Uitgangspunt is dat de pandemie door diverse overheden kunstmatig wordt opgeklopt om de bevolking onder de knoet te houden. Praktisch kant men zich vooral tegen de mondmaskerplicht en tegen het stilleggen van de economische activiteiten.

Naast een betoging in Brussel op 16 augustus is het voornaamste wapenfeit van de vzw Viruswaanzin tot nu toe het inleiden van een kortgeding bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank verwierp de klacht wegens de onwetenschappelijkheid van de argumenten.

Medische deontologie

Eerder al richtte de vzw haar pijlen vooral op het boegbeeld onder de virologen Marc Van Ranst. De klacht die men nu tegen hem indient, draait vooral rond vermeende inbreuken op de medische deontologie. Professor Van Ranst wordt onder meer een 'ongepaste attitude' en 'niet-collegiaal gedrag' verweten. Preventiemaatregelen zoals het dragen van een mondmasker zijn volgens Viruswaanzin gebaseerd op niet-gevalideerde richtlijnen. Verder stelt men ook dat de Leuvense viroloog de patiëntenrechten schaadt en een 'klimaat van angst' aanwakkert.

Om al die en nog vele andere redenen vraagt de vzw Viruswaanzin aan de Orde der Artsen om Marc Van Ranst onmiddellijk te schorsen.

Geen commentaar

In een eerste reactie zegt professor Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde der Artsen, dat hij zich ambtshalve van alle commentaar onthoudt. "Elke klacht wordt op de provinciale raad van inschrijving autonoom beoordeeld", voegt hij eraan toe.

De klacht van de vzw Viruswaanzin telt zes pagina's, het dossier werd ingediend door de Gentse advocaat Michael Verstraeten.De vzw Viruswaanzin ontkent het bestaan van het corona-virus niet. Wel is de vereniging sceptisch over de besmettelijkheid en de dodelijkheid ervan. Uitgangspunt is dat de pandemie door diverse overheden kunstmatig wordt opgeklopt om de bevolking onder de knoet te houden. Praktisch kant men zich vooral tegen de mondmaskerplicht en tegen het stilleggen van de economische activiteiten. Naast een betoging in Brussel op 16 augustus is het voornaamste wapenfeit van de vzw Viruswaanzin tot nu toe het inleiden van een kortgeding bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. De rechtbank verwierp de klacht wegens de onwetenschappelijkheid van de argumenten.Eerder al richtte de vzw haar pijlen vooral op het boegbeeld onder de virologen Marc Van Ranst. De klacht die men nu tegen hem indient, draait vooral rond vermeende inbreuken op de medische deontologie. Professor Van Ranst wordt onder meer een 'ongepaste attitude' en 'niet-collegiaal gedrag' verweten. Preventiemaatregelen zoals het dragen van een mondmasker zijn volgens Viruswaanzin gebaseerd op niet-gevalideerde richtlijnen. Verder stelt men ook dat de Leuvense viroloog de pati├źntenrechten schaadt en een 'klimaat van angst' aanwakkert.Om al die en nog vele andere redenen vraagt de vzw Viruswaanzin aan de Orde der Artsen om Marc Van Ranst onmiddellijk te schorsen.In een eerste reactie zegt professor Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde der Artsen, dat hij zich ambtshalve van alle commentaar onthoudt. "Elke klacht wordt op de provinciale raad van inschrijving autonoom beoordeeld", voegt hij eraan toe.