...

Onder leiding van Katrien Verschoren (Zorgnet-Icuro) plant de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen de oprichting van een nieuwe virtuele commissie over mogelijke financiële compensaties voor de extra kosten die ziekenhuizen maken in het kader van de Covid-19 maatregelen. Bedoeling is parameters en indicatoren voor de extra kosten in kaart te brengen.Volgens het intern reglement kan elk -effectief en plaatsvervangend- lid vragen om aan een werkgroep deel te nemen. Het bureau van de Federale Raad wil het aantal leden in dit geval echter tot 15 beperken. Anders is een efficiënt gesprek via Skype niet mogelijk.Dokter Robert Rutsaert (ASGB/Kartel) kan erin komen dat ziekenhuizen extra kosten hebben. Maar hij benadrukt ook dat heel wat ziekenhuisartsen de volgende maanden "weinig of geen inkomen zullen hebben." Alle electieve ingrepen en consultaties worden immers afgelast. Daar staat tegenover dat heel wat artsen opgevorderd zullen worden om in te springen op overbelaste diensten. Robert Rutsaert: "Daar staat geen vergoeding, wel risico tegenover. Vraag is of deze bezorgdheid ook kan meegenomen worden door de werkgroep."