...

Tegen alle verwachtingen in oordeelde het hof van beroep van Parijs dat "de Franse staat alle maatregelen moet treffen om de voorlopige aan bevelingen te respecteren van het Internationaal Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)". Dat CRDP stelde op 3 mei 2019 dat "Vincent Lambert de nodige voeding en vocht moet krijgen".Het Committee on the Rights of Persons with Disabilities van de VN vroeg de Franse staat om het stopzetten van de behandeling op te schorten in afwachting van een grondig onderzoek van het dossier, maar Frankrijk was van mening dat die aanbeveling niet bindend was en wees op het recht van de patiënt 'om geen onredelijke therapeutische hardnekkigheid te moeten ondergaan'.Het hof van beroep oordeelde dat "onafhankelijk van het al dan niet dwingend of bindend karakter van de uitspraak van het VN-comité voor de Rechten van Mensen met een Handicap, Frankrijk zich engageerde om het internationaal pact te respecteren".Het lot van de 42-jarige Vincent Lambert, die in een vegetatieve toestand verkeert na een verkeersongeval in 2008, verscheurt zijn familie en verdeelt Frankrijk al meer dan tien jaar: zijn naasten zijn verdeeld in twee kampen, met aan de ene kant zijn ouders en aan de andere kant zijn echtgenote en zijn neef François die willen dat er een einde komt aan de 'therapeutische hardnekkigheid'."Dit is een grote overwinning. Ze waren Vincent aan het vermoorden, maar nu krijgt hij gelukkig weer eten en drinken. Voor één keer ben ik trots op het gerecht", zo reageerde de moeder Viviane Lambert, die tegen het staken van de zorg is.Maar François Lambert, de neef van de patiënt, heeft het over "een ronduit sadistische beslissing van het medischjuridisch systeem". De paus reageerde van zijn kant met een tweet waarin hij opriep om "het natuurlijke leven van het begin tot het einde te beschermen" en "om te bidden voor iedereen die met een zware handicap leeft".President Emmanuel Macron, die door tegenstanders van het onderbreken van de zorg onder druk gezet werd, weigerde op Facebook tussen beide te komen in "een beslissing die door artsen genomen moeten worden, conform met de wet".De behandelingen werden opnieuw opgestart en de 'continue sedatie' werd stopgezet.