...

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen toonde zich bijzonder tevreden over die openheid. Na de publicatie van het aantal slokdarmingrepen in de Vlaamse ziekenhuizen door de CM kreeg hij in het Vlaamse Parlement heel wat vragen. "Ik moest meermaals uitleggen dat transparantie voor de patiënt over de kwaliteit van de zorg, een werk is van lange adem. Dat lukt niet met steekvlampolitiek", aldus de minister.Extra incentiveDe minister schetste de drie grote onderdelen van het Vlaamse beleid rond de kwaliteit van ziekenhuiszorg: accreditatie, registratie van kwaliteitsindicatoren, en vernieuwde zorginspectie waarbij nadruk gelegd wordt op de transparantie van de zorgverslagen. AZ Jan Portaels is bezig met een NIAZ-accreditatie, publiceert vandaag het rapport van de Vlaamse zorginspectie op zijn website en zal in het najaar ook de scores op de gevalideerde kwaliteitsindicatoren online plaatsen."De patiënt heeft het recht op informatie over de zorgkwaliteit", vindt hoofdgeneesheer Kenneth Coenye, "net als de arts die overweegt zijn patiënten naar het ziekenhuis door te verwijzen. Voor de zorgverleners in het ziekenhuis is die openheid overigens een extra incentive om het beste van zichzelf te geven - dat blijkt uit de literatuur."Véronique Vande Gucht, de projectleider kwaliteit van het ziekenhuis, licht de manier toe waarop de resultaten bekendgemaakt worden. Naast het integrale verslag van de zorginspectie worden ook de diverse punten van kritiek besproken. De opmerkingen uit het verslag worden weergegeven en het huidige beleid van het ziekenhuis op die punten wordt toegelicht. Daarbij worden dan de verbeteracties opgesomd.VisieAlgemeen directeur Guy Buyens koppelt de openheid van het ziekenhuis aan het nieuwbouwproject. Onder leiding van de Vlaams Bouwmeester werden vijf bureaus geselecteerd die een ontwerp mochten voorstellen dat ook de transparantie van het ziekenhuis weerspiegelt.Het nieuwe gebouw moet een visie gestalte geven, benadrukt Buyens: hoe het ziekenhuis de integrale zorg voor de patiënt centraal stelt. Het nieuwe ziekenhuis zal verschijnen op de terreinen van de oude Renault-fabriek, die ondertussen al eigendom zijn van AZ Jan Portaels.