...

Dat zei minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) in repliek op een parlementaire interpellatie van Nawal Farih (CD&V). Het Kamerlid stelde vast dat het aantal privéklinieken in de lift zit. Dat is al jaren zo maar door de druk op de ereloonsupplementen organiseren specialisten -plastisch chirurgen, oftalmologen, dermatologen..- zich steeds vaker in een extramurale setting.Jaren geleden al beet onder meer voormalig Vlaams minister voor gezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) zich de tanden op stuk op dit fenomeen. In haar tussenkomst wou Nawal Farih weten of Vandenbroucke zicht heeft op het aantal privéklinieken, of er zich een sterke stijging aftekent en/of er veel klachten zijn. Tevens suggereerde ze een gedifferentieerde terugbetaling in te voeren voor prestaties geleverd in ziekenhuizen versus privéklinieken.Ongetwijfeld bleef ze op haar honger na het antwoord van de minister. Een wettelijke definitie van 'privékliniek' is er niet en dus worden ze ook niet erkend. Evenmin heeft de overheid zicht op het aantal. Wel verwees Vandenbroucke naar artikel 42 van de kwaliteitswet uit 2019.In het kader daarvan ontwikkelen de FOD Volksgezondheid en het Riziv een register van praktijken dat vanaf voorjaar 2024 operationeel moet zijn. Eens dat voor elkaar is er informatie beschikbaar over de locaties waar zorgverleners werken. Gedifferentieerd terugbetalen, vond Vandenbroucke echter allerminst evident. "Als er geen reden is om te discrimineren mag men dat natuurlijk niet doen," zei hij. "Wat is het argument om minder terug te betalen in een kliniek die men wel erkent?" De minister was het eens met het Kamerlid. Er moet aandacht besteed worden aan het fenomeen van de 'villageneeskunde'. Vandenbroucke omschreef dit "als het duidelijk intentioneel uitvoeren van extramurale ingrepen die men traditioneel in een ziekenhuis deed." Zoals in de inleiding geschetst moet dit een belangrijk aandachtspunt zijn bij de lopende nomenclatuurhervorming.Farih pleitte ervoor om werk te maken van een wettelijke definitie van een privékliniek. Ze verwees naar de Verenigde Staten waar "er meer incidenten zijn met patiënten.""Ze zijn het slachtoffer van de gigantische druk van alsmaar meer privéklinieken. Het risico op incidenten is groter door de beperkte middelen en de doelstelling van de privéklinieken namelijk het nastreven van grote winstmarges", aldus Nawal Farih.