Naar goede gewoonte organiseerde de Vlaamse overheid begin juli het toelatingsexamen voor de opleiding tot arts/tandarts. Er waren 5.675 mensen ingeschreven voor de eerste sessie van toelatingsexamen. Uiteindelijk kwamen er 5.048 opdagen, van wie er 5.030 het examen volledig aflegden.

Na deliberatie bleken er 752 geslaagd te zijn, wat overeen komt met een slaagpercentage van 15 procent. Dat is hoger dan het gemiddelde slaagpercentage (12%) van het juli-examen van de voorbije jaren. In de referentiegroep, d.i. de deelnemers die 18 jaar zijn geworden of worden in 2017 en die in 2016-2017 in het laatste schooljaar secundair onderwijs in België zitten, slaagden 449 deelnemers (21%).

"Hoge kwaliteit"

"Het examen van 4 juli was van bijzonder hoge kwaliteit: er diende geen enkele vraag geschrapt te worden", aldus de examencommissie. Vorig jaar moest de commissie tijdens de deliberatie vaststellen dat de proef een uitzonderlijk hoge moeilijkheidsgraad had. Daarop werd beslist om aan elke deelnemer drie bijkomende punten toe te kennen op het totaal.

Het was de 41e keer dat het toelatingsexamen arts & tandarts van de Vlaamse Gemeenschap plaatsvond. Op dinsdag 29 augustus vindt een tweede sessie plaats.

Vanaf volgend academiejaar zal de toelatingsproef er in Vlaanderen anders uitzien. Zo zullen er niet alleen meer kandidaten kunnen starten aan de opleidingen, er komt ook een numerus fixus, een vast aantal plaatsen voor de best gerangschikten.

Daarnaast zou er een aparte proef komen voor artsen en tandartsen.

Ook inhoudelijk zullen de proeven worden bijgestuurd.

Naar goede gewoonte organiseerde de Vlaamse overheid begin juli het toelatingsexamen voor de opleiding tot arts/tandarts. Er waren 5.675 mensen ingeschreven voor de eerste sessie van toelatingsexamen. Uiteindelijk kwamen er 5.048 opdagen, van wie er 5.030 het examen volledig aflegden. Na deliberatie bleken er 752 geslaagd te zijn, wat overeen komt met een slaagpercentage van 15 procent. Dat is hoger dan het gemiddelde slaagpercentage (12%) van het juli-examen van de voorbije jaren. In de referentiegroep, d.i. de deelnemers die 18 jaar zijn geworden of worden in 2017 en die in 2016-2017 in het laatste schooljaar secundair onderwijs in België zitten, slaagden 449 deelnemers (21%). "Hoge kwaliteit""Het examen van 4 juli was van bijzonder hoge kwaliteit: er diende geen enkele vraag geschrapt te worden", aldus de examencommissie. Vorig jaar moest de commissie tijdens de deliberatie vaststellen dat de proef een uitzonderlijk hoge moeilijkheidsgraad had. Daarop werd beslist om aan elke deelnemer drie bijkomende punten toe te kennen op het totaal. Het was de 41e keer dat het toelatingsexamen arts & tandarts van de Vlaamse Gemeenschap plaatsvond. Op dinsdag 29 augustus vindt een tweede sessie plaats.Vanaf volgend academiejaar zal de toelatingsproef er in Vlaanderen anders uitzien. Zo zullen er niet alleen meer kandidaten kunnen starten aan de opleidingen, er komt ook een numerus fixus, een vast aantal plaatsen voor de best gerangschikten. Daarnaast zou er een aparte proef komen voor artsen en tandartsen. Ook inhoudelijk zullen de proeven worden bijgestuurd.