...

Op het laatste overleg tussen artsen en ziekenfondsen is gepraat over een uniforme financiering voor wachtposten. Dat moet ruimte creëren voor de circa 15 nieuwe projecten die voorliggen.De medicomut boog zich over het budget van 10 miljoen dat te verdelen is tussen de wachtposten. Die werden in het verleden gefinancierd vanuit een aparte post van het Riziv voor experimentele projecten, met erg uiteenlopende afspraken. De medicomut moet de lat nu voor iedereen gelijk leggen. Een werkgroep is bezig met een nieuwe regeling.Nieuwe projecten aanmoedigenIntussen vernam Artsenkrant dat er 15 nieuwe projecten voorliggen. Volgens de Bvas krijgen wachtposten die binnen de kring de steun krijgen van een grote meerderheid, voorrang. Als de meerderheid nipt is, kan de wachtpost uit de boot vallen.Het Kartel wil nieuwe projecten vooral een positief signaal geven. Daarom moet strikt en volgens vaste criteria met het beschikbare geld worden omgesprongen. "Sommige kringen zullen een stap terug moeten zetten", vertelt Dr. Reinier Hueting, "en dat zal pijn doen."Maar door standaardisering kan er meer budgettaire ruimte komen voor nieuwe projecten. "Als alles ongewijzigd blijft, zou 9,8 miljoen euro worden uitgegeven. Er blijft dan bijna niets over voor de nieuwe wachtposten. Volgens een simulatie zouden de bestaande projecten met de gestandaardiseerde financiering maar 7,5 miljoen kosten.""Het Kartel en de Bvas leggen daarbij andere accenten. De wachtdienst is toch een majeur probleem binnen de eerste lijn. We zeggen aan kringen die een nieuw project willen opzetten: je kunt eraan beginnen, doe ermee voort." De Bvas, zegt Reinier Hueting, wil eerst de bestaande wachtposten bedienen, en dan kijken hoeveel geld er overblijft voor de nieuwe projecten.