...

Dat lezen we in het jaarverslag over 2021 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Het verslag geeft nog mee dat het socialistische ziekenfonds de verdeelsleutel voor de dotaties die men sinds 1 juli 2018 hanteert, betwist voor de Raad van State. Meer bepaald gaat het over het variabele deel. Dat stuk kent de Controledienst voor de ziekenfondsen toe op basis van een beoordeling van prestatiecriteria voor het beheer van de verplichte ziekteverzekering. Sinds 2019 wordt het variabele deel vier jaar lang telkens met 2,5% verhoogd. Zo zal het in 2022 20% bedragen.Het vaste gedeelte van de dotatie was in 2021 goed voor 924,8 miljoen en het variabel deel bedroeg 196,20 miljoen euro. Het LOZ-jaarverslag leert ons dat de beoordeling van het variabele deel nog niet bekend is maar dat de LOZ in 2020 94,97% van haar maximumdotatie behaalde -96,89% in 2020.De CM heeft het hoogste aantal leden, logischerwijze ontvangt dat ziekenfonds dus ook het hoogste bedrag aan subsidies. In 2021 was dat bijna 454 miljoen. Per gerechtigde betekent dit een som van 137,7 euro.Het socialistische ziekenfonds, goed voor 321,6 miljoen, ontving per gerechtigde 148 euro. De dotatie van de LOZ bedroeg 217 miljoen (146,1 euro per gerechtigde), die van de liberale landsbond bijna 67,5 miljoen (167,3 euro per gerechtigde) en de Neutrale ziekenfondsen waren goed voor 60,7 miljoen (154,8 euro per gerechtigde).Bron: Jaarverslag 2021 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.