...

Het voorstel dat de Algemene Raad aannam bouwde voort op de nota die een meerderheid binnen het Verzekeringscomité twee weken eerder aannam. De begroting voor 2019 bedraagt 26,5 miljard euro. Minister De Block reageert tevreden omdat het Riziv-budget netjes past binnen het meerjarenplan dat de regering had vooropgesteld. De sectoren van de honoraria krijgen de voorziene index van 1,45%. Zoals u in deze krant kon lezen had de beleidscel van de minister zelf de maatregelen uitgewerkt om een overschrijding van de geneesmiddelenuitgaven te bedwingen. Ze voerde een aantal correcties van bedragen door. Daarnaast vraagt de overheid een bijkomende inspanning aan de farmasector van 272 miljoen euro.De beleidscel van de minister deelt verder mee dat de begroting ruimte vrijmaakt voor enkele nieuwe maatregelen. Een bedrag van vijf miljoen euro wordt opzij gezet om obese kinderen beter te begeleiden: ze krijgen recht op zes sessies van een half uur bij een voedingsdeskundige, gespreid over zes maanden, op voorschrift van een huisarts. Ongeveer 75.000 kinderen zouden kunnen genieten van deze laagdrempelige professionele hulp. Daarnaast zet minister De Block 1,4 miljoen euro opzij voor acht nieuwe mobiele teams binnen de artikel 107-projecten. De minister wil ook een registratie tot stand brengen van de zorg voor deze patiënten. Ten slotte zet de minister 2,2 miljoen euro opzij voor verschillende projecten binnen eHealth. Dat moet onder meer dienen om mHealth-projecten een plaats te geven binnen de reguliere gezondheidszorg. Daarvan gaat 300.000 euro naar testcentra die de interoperabiliteit van mobiele apps met de basisdiensten van eHealth controleren. Zie ook ons vorige bericht: Algemene Raad keurt Riziv-begroting goed..