...

Louis Ide interpelleerde haar naar aanleiding van een bericht over een gedetineerde die een verzoek tot euthanasie had ingediend. Gedetineerden en geïnterneerden zouden wel eens euthanasie kunnen vragen als gevolg van de onaangepaste opvang in onze gevangenissen en de uitzichtloosheid van hun situatie, denkt hij.Turtelboom heeft weet van vijf euthanasievragen maar bevestigde dat geen enkele daarvan tot euthanasie heeft geleid. Wat er dan verder mee gebeurde, is niet helemaal duidelijk. "De aanvragen worden volgens de wettelijke bepalingen behandeld. Ik kan natuurlijk geen informatie geven over individuele dossiers", zei ze. Ide waarschuwde voor misbruik van de euthanasiewetgeving als 'contextueel lijden' geïnterpreteerd zou worden als 'psychisch ondraaglijk lijden'. Bij een euthanasie-aanvraag die op zo'n context berust, rijst de vraag of er geen externe druk is, wierp hij op. Waarom geen akkoord sluiten met Nederland, waar 'long-term care facilities' bestaan voor de opvang en behandeling van geïnterneerden in een uitzichtloze situatie? Ze worden weliswaar van hun vrijheid beroofd, maar krijgen tenminste een behandelingstraject, zei Ide. Over zo'n akkoord met Nederland wordt momenteel niet genegotieerd, zei Turtelboom, die wel erkende dat de situatie van de geïnterneerden in ons land een reëel probleem is. Ze verwacht beterschap eenmaal de nieuwe forensische psychiatrische centra in Gent (2014) en in Antwerpen (2015) opengaan.Peter Backx