...

Uitgaande van bloedstalen die tussen 2005 en 2007 en nog eens drie jaar daarna werden afgenomen bij 199 mannen en vrouwen tussen 18 en 65 jaar, gingen de onderzoekers na hoe het gehalte evolueerde van specifieke markers die je ziet bij ontsteking van de bloedsomloop, een risicofactor voor coronairlijden. Vooraf hadden de deelnemers een reeks vragenlijsten ingevuld, waaronder de Cook-Medley Hostility Scale. Daarmee kan de mate van vijandigheid geschat worden. Ook hadden ze 21 dagen na elkaar hun emoties en gedragingen genoteerd in een elektronisch logboek. Het resultaat: de mannen en vrouwen van 35 jaar of jonger die vijandiger van aard leken, hadden verhoogde waarden van TNF-alfa (tumornecrosefactor), C-reactief proteïne en interleukine 6. Het verband tussen de persoonlijkheid en de ontstekingsmarkers was nog significanter bij de jonge vrouwen. Geen enkele deelnemer had een voorgeschiedenis van coronairlijden, CVA of van een metabool of immunologisch probleem. Ze verkeerden allemaal 'in goede gezondheid', wat de kans uitsluit dat een onderliggende ziekte de oorzaak was van de verhoogde waarden van ontstekingsmarkers die in het bloed werden gevonden. (referentie: Journal of Psychosomatic Research, 20 maart 2014, doi:10.1016/j.jpsychores.2014.02.010)