...

De officiële aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad luidtnog steeds om het trivalente griepvaccin te gebruiken. Dat beschermt niet tegen de zogenaamde 'B-Victoria-lijn'.Onder meer De Standaard meldde dat de helft van de mensen die het trivalente vaccin kregen, toch met griep te kampen krijgen. Griepcommissaris Van Ranst verklaarde in de kranten dat hij het tetravalent vaccin had aanbevolen. De HGR kon deze aanbeveling evenwel niet overnemen omdat er maar een firma is die een viervoudig griepvaccin op de markt heeft gebracht.De meeste huisartsen volgden de aanbeveling van prof. Van Ranst op. Het injecteerbare tetravalent vaccin wordt immers ook terugbetaald. Daardoor is driekwart van de bevolking ook beschermd tegen de sterk opgekomen 'B-victorialijn.