In hun edities van 18 februari lanceerden Artsenkrant/Le Journal du Médecin en het maandblad de Apotheker/Le Pharmacien een enquête over 'middelengebruik en burn-out in tijden van covid-19'. Een waslijst organisaties - van de Ordes der artsen en apothekers, over Zorgnet-Icuro tot Bvas, Domus Medica, VBS, ASGB en APB - ondersteunden het project. Ze hielpen mee de vragenlijst te verspreiden.

Woensdag 10 maart sloten we de enquête af. Bij het ter perse gaan op dinsdag waren de cijfers dus nog niet definitief maar wel indrukwekkend. 2.190 Nederlandstalige en 977 Franstalige huisartsen en specialisten vulden de enquête in. In totaal kregen we dus respons van 3.167 artsen. Van Nederlandstalige en Franstalige apothekers ontvingen we respectievelijk 365 en 305 antwoorden. In totaal een respons van 670 apothekers.

Globaal gezien betekent dit dat 3.837 artsen en apothekers een enquête invulden over een thema dat toch nog steeds wat in een taboesfeer baadt. En allicht gaan we naar de 4.000! Enorm. Voor dat vertrouwen danken we u hartelijk. We verwerken nu de resultaten en weldra volgt publicatie van de bevindingen.

In hun edities van 18 februari lanceerden Artsenkrant/Le Journal du Médecin en het maandblad de Apotheker/Le Pharmacien een enquête over 'middelengebruik en burn-out in tijden van covid-19'. Een waslijst organisaties - van de Ordes der artsen en apothekers, over Zorgnet-Icuro tot Bvas, Domus Medica, VBS, ASGB en APB - ondersteunden het project. Ze hielpen mee de vragenlijst te verspreiden. Woensdag 10 maart sloten we de enquête af. Bij het ter perse gaan op dinsdag waren de cijfers dus nog niet definitief maar wel indrukwekkend. 2.190 Nederlandstalige en 977 Franstalige huisartsen en specialisten vulden de enquête in. In totaal kregen we dus respons van 3.167 artsen. Van Nederlandstalige en Franstalige apothekers ontvingen we respectievelijk 365 en 305 antwoorden. In totaal een respons van 670 apothekers. Globaal gezien betekent dit dat 3.837 artsen en apothekers een enquête invulden over een thema dat toch nog steeds wat in een taboesfeer baadt. En allicht gaan we naar de 4.000! Enorm. Voor dat vertrouwen danken we u hartelijk. We verwerken nu de resultaten en weldra volgt publicatie van de bevindingen.