...

De ziekenhuisstages in de basisopleiding huisarts kunnen (is dus facultatief) gevaloriseerd worden als professionele vorming, indien ze hebben plaatsgevonden in een daartoe erkende dienst, zoals omschreven in de Europese richtlijn. Het betreft een tijdelijke maatregel die geldt voor de duur van de dubbele cohorte, om de druk op de stagecapaciteit van de ziekenhuizen te verlichten. We verwachten een "meerinstroom" van 15 à 20% in de opleidingen van de artsen-specialisten in opleiding.Idem: ook dit is een maatregel van tijdelijke aard. De gemeenschappen kúnnen gebruikmaken van deze maatregel bij het valideren van een stageplan en van de uiteindelijke erkenning. Het is niet verplicht, voor het stageplan kan men dus in plaats van de ziekenhuisstage een andere stage voorzien (huisartsenpraktijk, wetenschappelijke stage...).In de begroting voor volgend jaar zijn de effecten van de dubbele cohorte in 2018 meegenomen. De minister engageert zich om voor de huisartsen het uitvoeringsbesluit van artikel 55 van de GVU-wet hiertoe aan te passen.Voor wat de specialisten betreft, is er een structurele toename van de capaciteit van ongeveer 10 à 15% door nieuwe stageplaatsen. De maatregelen die worden voorgesteld maken een optimalisering mogelijk van het gebruik van de stagecapaciteit. Dit gaat onder meer over deeltijdse stage en voor de specialisten de verruiming van de mogelijkheid van stages voor specifieke doelstellingen. De structurele financiering van stages voor specialisten kan een belangrijke hefboom zijn om stageplaatsen effectief in te vullen.Meer over de dubbele cohorte in de papieren Artsenkrant van vandaag.