...

De mededeling licht toe wat het kabinet van de minister voorstelde tegenover de vertegenwoordigers van de huisartsen - niet minder dan 12 artsenorganisaties waren op de overleg aanwezig.De bedragen voor nieuwe huisartsenwachtposten die nog niet benut zijn, worden bevroren. Van de 10,2 miljoen euro voor 2015 en 2016 wordt de schijf van 5,25 miljoen euro die uitgetrokken was voor 2016, bespaard. Het resterende bedrag van 4,95 miljoen euro wordt vrijgegeven als bepaalde voorwaarden voldaan worden.Minister De Block over die voorwaarden: "We willen de huisartsenwachtposten en -wachtdiensten, de spoeddiensten en de triage via het nummer 1733 beter op elkaar afstemmen. Samen moeten deze diensten één gestroomlijnd geheel vormen dat een goede dienstverlening en kwalitatieve zorg aan de patiënt garandeert. En zoiets vraagt een overkoepelende visie over de organisatie van en de onderlinge verhoudingen tussen deze verschillende diensten. Ook moeten we bekijken hoe de organisatie van de huisartsenwachtposten nog efficiënter kan."Er komt nu een nieuwe werkgroep om aan die voorwaarden te werken - het kabinet verstuurt een nieuwe uitnodiging naar de organisaties. De werkgroep krijgt vier opdrachten: "Eerst en vooral moeten we samen werken aan een geïntegreerde visie" - dus niet alleen op de huisartsenwachtposten maar over het volledige plaatje. De werkgroep moet ook de voortgang van het afsprakenplan tussen de spoeddiensten en de wachtposten evalueren. - Dat afsprakenplan is een onderdeel van het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2015. De bestaande praktijkverschillen tussen wachtposten moeten verdwijnen door optimalisering van de kostenstructuur en van de doelmatigheid van de wachtposten. De werkgroep moet een concrete methode ontwikkelen voor de toekenning van de 4,95 miljoen euro aan projecten die al zijn ingediend bij het Riziv en die voldoen aan de nieuwe gestandaardiseerde criteria.