...

De campagne kadert in de Europese Malnutrition Awareness Week van 6 tot 12 november. Daaraan participeert ook België. ONCA staat voor Optimal Nutritional Care for All. Het Belgische platform bundelt commerciële en wetenschappelijke verenigingen actief in de voedingssector maar ook gehandicapten- en patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, de FOD Volksgezondheid en regionale overheden. Dit alles binnen een Europees platformBedoeling is de voedingszorg te optimaliseren en te komen tot een kwalitatieve voedingsbehandeling. De terugbetaling van kwalitatieve voeding zou, zo luidt het, een aanzienlijke besparing betekenen. Er wordt dan immers minder voedsel verspild, de revalidatie verloopt sneller en er is minder risico op bijkomende complicaties.In het kader van de Europese Malnutrition Awareness Week stelt ONCA vast dat screening op ondervoeding en goede voedingsondersteuning vaak onderschat wordt. Ondervoeding is vooral bij ouderen een ernstig probleem met een grote impact op de gezondheid. Zaak is om het tijdig op te sporen en aan te pakken.Tijdens de Malnutrition Awareness Week worden affiches en folders verspreid en men moedigt verzorgenden aan om ondervoeding vroegtijdig op te sporen. Tot slot stuurt de coalitie een brief naar de federale overheid. Daarin wijst ze op het belang van een optimale voedingszorg voor iedereen.