...

Dat alles blijkt uit een peiling bij duizend Vlamingen uitgevoerd door iVox in opdracht van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. De respondenten waren gestratificeerd op leeftijd, geslacht, diploma en stemgedrag; de maximale foutenmarge bedraagt 3,02. Bedoeling van de enquête was te peilen naar de houding van de Vlamingen in tal van maatschappelijke domeinen.Iets meer dan de helft van de Vlamingen ligt wakker van de koopkracht. In dat verband geeft bijna 80% aan dat de huidige staatsstructuur te veel tijd, geld en energie opslorpt. Daardoor gaat er te weinig aandacht naar meer dringende zaken. Tegelijk wil wel slechts een kwart terug naar een unitaire staat met minder autonomie voor de regio's. Samenwerking tussen de gemeenschappen beschouwt de helft van de Vlamingen als een verrijking, ook al is 50% van oordeel dat Vlaanderen en Wallonië fundamenteel verschillend zijn. België is vandaag niet efficiënt georganiseerd, meent 57%. Evenveel respondenten willen dat beide gemeenschappen zelf financiële verantwoordelijkheid dragen.Vier Vlamingen op tien geven de voorkeur aan een sociale zekerheid op Belgisch niveau, een even groot percentage is voorstander van een Vlaamse sociale zekerheid. De laatste groep telt vooral 55-plussers.Het onderzoek toont aan dat Vlamingen zich bij uitstek zorgen maken over financiële draagkracht gevolgd door de huidige oorlogsdreiging en, bij uitbreiding, terreur. Uit de peiling onthoudt het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen vooral dat de Vlaming 'zorgvuldig bestuur' op de eerste plaats zet met als belangrijkste maatstaf het in stand houden van de welvaart. Daarom zal het OVV via doelgerichte acties politici aanzetten tot "deugdelijk en rechtvaardig bestuur en meer responsabilisering voor de eigen beleidskeuzes."