...

- Medisch beroepsgeheim tussen de Geestelijke Gezondheidszorg en Bijzondere Jeugdzorg (a141015n) - Voorschrijfgewoontes van met naam genoemde huisartsen. Onderzoek Test-aankoop (a141012n) - Toelaatbaarheid van speekseltesten in het kader van alcohol en drugs (a141016n) - Communicatie via videoconferentie in de gezondheidszorg (a141013n)