...

De vier aanbevelingen van Cluster Zorg zijn gericht op erkenning, ondersteuning en welzijn van de eerstelijnszorgverstrekkers. In eeén eerste aanbeveling vraagt Cluster Zorg de erkenning van elke beroepsvereniging binnen de eerstelijnssector als een koepelorganisatie. Deze erkenning is cruciaal voor onder meer preventie, het behalen van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, geïntegreerde zorg en het waarborgen van kwaliteitsvolle zorg. Erkende beroepsverenigingen kunnen een sterkere rol spelen in de beleidsvorming en implementatie van gezondheidsdoelstellingen.De lokale kringwerkingen spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van de eerstelijnszorgverstrekkers in de zorgraden én in het faciliteren van toegankelijke zorg. Daarom pleit Cluster Zorg voor financiering van een kringcoördinator per sector. Deze coördinatoren kunnen de samenwerking en de communicatie tussen de kringen verbeteren. Dat leidt op zijn beurt tot een efficiëntere zorg. UitdagingenDe eerste lijn staat voor grote uitdagingen zoals een verkorte ligduur in het ziekenhuis, een demografische evolutie die leidt tot vergrijzing van de bevolking en een veranderende invulling van de werktijd. Om zorgverstrekkers in de eerste lijn hierbij te ondersteunen vraagt Cluster Zorg adequate middelen en een beleid dat erop gericht is de eerstelijnszorgverstrekkers te ondersteunen in hun cruciale rol.Ten slotte wijst Cluster Zorg erop dat ook het welzijn van de zorgverstrekker aandacht verdient. Goede zorg begint bij gezonde en gemotiveerde zorgverstrekkers. Het waarborgen van hun fysieke en mentale gezondheid is essentieel voor het leveren van hoogwaardige zorg. Daarom moeten initiatieven worden ondersteund die bijdragen aan een gezonde werkomgeving. Cluster Zorg bestaat uit volgende organisaties: Vlaams Apothekers Netwerk, Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten, Beroepsvereniging voor Klinisch Psychologen, Ergotherapie Vlaanderen, Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen, Verbond der Vlaamse Tandartsen, Nederlandstalig Platform voor Verpleegkundigen, Belgische Vereniging der Podologen, Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie, Domus Medica en Vlaams Artsensyndicaat.