...

Niet-dringende zorg wordt voor de duur van de covid-19-crisis uitgesteld. Het Riziv past een aantal regels aan voor hoofdstuk IV-geneesmiddelen aan om het onderbreken van medicamenteuze behandelingen te voorkomen. Verlengingen kunnen worden aangevraagd met de toepassing CIVARS, ook zonder fysieke raadpleging. Machtigingen die nog geldig waren na 13 maart worden automatisch verlengd tot - minstens - 31 mei.Er zijn specifieke maatregelen getroffen voor het model e, zuurstoftherapie, de specialiteiten Eylea® en Lucentis® en alternatieven voor erythrocytenconcentraten bij de behandeling van bepaalde types van bloedarmoede.Bij elektronische facturatie van de prestaties voor telefonische triage hoeft u geen reden op te geven voor de toepassing van de derdebetalersregeling, zegt het Riziv. Deze regeling is in deze omstandigheden verplicht bij patiënten met een voorkeursregeling en sterk aanbevolen bij de andere. Het Riziv zet de instructies voor de derdebetalersregeling tijdens de covid-19-crisis op een rij.Het 'vereenvoudigd' getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid dat u moet gebruiken bij telefonische triage hoeft u niet te ondertekenen (het mag) maar u moet wel uw naam plus voornaam en Riziv-nummer erop vermelden. U kunt het opsturen met de post, maar ook als pdf aan een e-mail koppelen.Het Multidisciplinair Oncologisch Consult mag vanaf 14 maart tot een nog nader te bepalen datum via een videoconferentie gehouden worden. De artsen mogen hun prestaties rekenen met de gebruikelijke nomenclatuurnummers voor een fysieke aanwezigheid.We leren op de website ook dat de huisartsenwachtposten de tweede schijf van het de werkingskosten, waarvan de uitbetaling normaal eind juni gepland was, reeds maandag 23 maart op de rekening kregen. Het gaat in totaal om 4,5 miljoen, of 20% van jaarbedrag.Een overzichtspagina bevat de lijst van de specifieke maatregelen voor artsen gedurende de coronacrisisOok voor andere zorgberoepen gelden uitzonderlijke maatregelen.