...

Het gaat om twee 'Advanced Grants', bestemd voor UGent-wetenschappers: Dirk Inzé en Jan Tavernier. Dirk Inzé en zijn team bestuderen de complexe netwerken en factoren die samen instaan voor een goede gewasopbrengst, zowel onder optimale omstandigheden als condities van stress zoals droogte. Jan Tavernier en zijn team bestuderen met specifieke technieken hoe cellen met elkaar communiceren. Tal van aandoeningen zijn het gevolg van een slechte communicatie tussen cellen.Sinds de oprichting van de Europese onderzoeksraad in 2007, haalden al vijf VIB-wetenschappers de meest prestigieuze beurs binnen, alles samen ongeveer 12 miljoen euro waard. Vijftien andere beloftevolle wetenschappers kregen een opstartbeurs, goed voor ongeveer 22,5 miljoen euro, wat het totaal op 34,5 miljoen euro brengt.Europese topDat ondertussen 20 VIB-wetenschappers een Europese onderzoeksbeurs kregen, is een mooi bewijs dat het Vlaams wetenschappelijk onderzoek tot de Europese top behoort, zegt het onderzoeksinstituut. Lieve Ongena, Science Policy Manager aan het VIB, merkt op dat hun excellentiestrategie "dezelfde ingrediënten bevat als de strategie van de Europese onderzoeksraad".Bij de 76 onderzoeksgroepen aan het VIB verrichten 1.300 wetenschappers strategisch basisonderzoek naar de moleculaire basis van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen.