...

Vorige week stemde de federale ministerraad in met het voorstel van minister Onkelinx om de contingentering af te schaffen voor huisartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, spoedartsen en geriaters. Dat zorgde al voor een stroom aan afwijzende reacties vanuit Vlaanderen. Na de studenten, de decanen en de artsensyndicaten sluit nu ook het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) zich aan bij het protest.Het VGV hoopt dat de Vlaamse ministers Jo Vandeurzen en Pascal Smet bij Onkelinx zullen aandringen om de maatregel terug te schroeven. Het is er Onkelinx alleen maar om te doen om de overtallige Franstalige artsen aan een Riziv-nummer te helpen, waarschuwt de organisatie. Daardoor zal "de overstroom" van Franstalige artsen naar de Vlaamse Rand rond Brussel verder stijgen.Daarnaast voorspelt het VGV ook een toevloed van Franstalige dokters in de niet-curatieve sector, waardoor Nederlandstalige afgestudeerden minder kansen krijgen. De organisatie vraagt zich af of de opheffing van de quota voor huisartsen en knelpuntspecialismen een eerste stap is naar de volledige afschaffing van de numerus clausus.