...

Even recapituleren. Het gewraakte advies verhoogt het quotum artsen dat in 2022 Riziv-activiteiten mag uitoefenen tot 1.320 eenheden. Tot zover is er weinig aan de hand. Controversieel is vooral dat de federale planningscommissie sleutelde aan de traditionele 60/40-verhouding tussen Vlamingen en Franstaligen. Met 745 van de 1.320 artsen heeft de Vlaamse gemeenschap nu slechts recht op 56,5% van het federale contingent terwijl de Franse gemeenschap met 575 artsen 43,5% van de koek krijgt.OnbegrijpelijkHet Vlaams Geneeskundigenverbond is ziedend. "Het decennialange deloyale beleid van de Franse gemeenschap heeft geleid tot een 'overschot' van meer dan duizend Franstalige artsen in 2018. Dat wordt beloond. De Vlaamse gemeenschap heeft haar medisch aanbod volgens de overeengekomen quota correct gepland. Als straf krijgt Vlaanderen minder artsen toegewezen," aldus VGV-voorzitter dokter Geert Debruyne. Het verbond noemt dit "volstrekt onaanvaardbaar en een kaakslag voor duizenden Vlaamse studenten die gedwongen werden af te zien van hun wens om artsenstudies aan te vangen." Onaanvaardbaar, dixit het VGV dat van minister De Block verwacht dat ze het advies niet volgt. "Het is tot slot ook onbegrijpelijk dat sommige Vlaamse leden van de planningscommissie dit voorstel hebben goedgekeurd. We roepen hen op hun houding te herzien", aldus nog het Verbond.