...

Het Vlaams Geneeskundigenverbond dateert van 1922. Het VGV dat voortaan dus als Vlaams Artsenverbond door het leven gaat, is een socio-culturele vzw voor en van Vlaamse artsen. Huidig voorzitter is de Gentse gynaecoloog dokter Geert Debruyne. Het Verbond heeft naar eigen zeggen geen syndicale, partijpolitieke of filosofische banden. Wel heeft de vereniging een uitgesproken Vlaams karakter. Eén van haar doelstellingen is bijvoorbeeld de realisatie van een autonome Vlaamse gezondheidszorg als onderdeel van een autonome Vlaamse sociale zekerheid. En op termijn een volledig autonome Vlaamse gemeenschap.Oog heeft het nieuwe VAV onder meer ook voor het behoud van het Nederlands als wetenschappelijke taal. En er is natuurlijk de zorgen barende situatie van de Nederlandstaligen in Brussel en Vlaams-Brabant. Vlaamse patiënten moeten in de hoofdstad bij de huisarts, op de spoed en in het ziekenhuis geholpen kunnen worden in het Nederlands. Vandaag de dag is dat uiteraard allesbehalve evident. De instroom van artsen uit andere EU-landen zet dit patiëntenrecht onder druk. "Tel dat op bij de contingentering en het is duidelijk dat het broodnodig is om de belangen en standpunten van Vlaamse artsen in (inter)nationale organisaties te behartigen", stelt het Vlaams Artsenverbond.Om die Vlaamse (artsen)belangen te verdedigen, houdt het VAV de vinger aan de pols. De vereniging discussieert uitgebreid over actuele medico-sociale problemen. En om de twee jaar organiseert men een symposium. In het verleden waren de thema's daarvan onder meer 'Welke geneeskunde willen we in Vlaanderen?', 'Naar een blauwdruk voor een Vlaamse gezondheidszorg', 'Digitale medische communicatie...' enz. Dit jaar heeft het symposium in Brussel plaats op 23 september 2017. Het thema is 'Vlaamse gezondheidszorg na de zesde staatshervorming.' Tot slot probeert de VAV zijn stem zoveel mogelijk te laten horen. Ook via beleidscontacten op alle niveaus tracht de vereniging de gezondheidszorg mee te sturen.In Artsenkrant van 24 februari brengen we een interview met VGV-voorzitter dokter Geert Debruyne.