...

De Amerikaanse vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 2.258 vrouwen en 1.840 mannen met een voorgeschiedenis van een infarct die hadden deelgenomen aan twee grote prospectieve cohortonderzoeken, de Nurses' Health Study en de Health Professionals Follow-Up Study, en die gedurende 22 jaar werden gevolgd. De inname van voedingsvezels voor en na het hartinfarct werd geraamd met vragenlijsten over de voeding. Tijdens de follow-up zijn 682 vrouwen en 451 mannen overleden. De conclusies zijn bemoedigend. De totale sterfte en de frequentie van een tweede hartinfarct tijdens de eerste negen jaar na het infarct waren respectievelijk 25% en 13% lager bij de 20% patiënten die na het infarct meer vezels waren gaan innemen, dan bij de 20% patiënten die minder vezels waren gaan eten. Een verhoging van de vezelinname met 10 gram per dag verlaagde de sterfte met 15% tijdens de eerste negen jaar na het infarct, en met 33% als de patiënten de vezelinname meteen na het infarct hadden verhoogd. Het risico daalde meer bij vrouwen en vooral bij consumptie van graangewassen. Die resultaten bevestigen het nut van vezels in een gezonde levenswijze. (referentie: BMJ, 29 april 2014, DOI:10.1136/bmj.g2659)