...

Roemenen moeten al belastingen betalen op producten die veel suiker en vet bevatten. Denk maar aan hamburgers, chips en frisdrank. In Hongarije is een gelijkaardige regeling van kracht en sinds kort ging ook het West-Europese Denemarken overstag. De Deen betaalt 2,16 euro meer per kilo verzadigd vet in levensmiddelen. Een revolutie of een stevige inperking van onze gastronomische vrijheid?Sp.a-senator Marleen Temmerman ziet er alvast geen graten in, al moet een definitief standpunt van haar partij nog vorm krijgen. Maar lekker eten mag door een dergelijke taks niet voorbehouden worden voor de rijke toplaag. Wel kan de gynaecoloog zich vinden in het principe dat de overheid mensen aanzet om gezonder te eten.Frietje steken Louis Ide (N-VA) loopt niet warm voor zo'n vettaks. En dat heeft niets te maken met voorzitter De Wever die maar al te graag een frietje steekt, zegt hij. Ook zijn partij werkt aan een standpunt over de kwestie. Sowieso is preventie een taak van de gemeenschappen. "Kijk naar wat er al jaren gebeurt in het Zuiden van het land. Daar ligt het boterverbruik veel hoger dan in het Noorden. We moeten een bonus/malus invoeren voor dat preventiebeleid dat het best scoort." Onze preventiebudgetten lopen trouwens achter op de rest van Europa.Ide beklemtoont dat je de attitude van mensen niet verandert door een taks alleen. "Het voorbeeld van de gestegen sigarettenprijs zegt voldoende, want het rookgedrag bleef nagenoeg onveranderd. De reden om een vettaks in te voeren lijkt hem ook een drogreden: de overheid is gewoon op zoek naar meer geld en dan is elke nieuwe belastingvorm welkom."Sporttaks "Als het de overheid echt te doen was om de gezondheid van de mensen te verbeteren, kon ze net zo goed een taks heffen op skiën of andere sporten: die leiden immers ook tot kwetsuren en dus kosten voor de gezondheidszorg", besluit Ide cynisch.Voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een vettaks geen taboe op voorwaarde dat ze gepaard gaat met een gepaste campagne.