...

Eerste etappe van de reis was de Zwitserse stad Bazel waar het medische gezelschap onder aanvoering van Vesaliuskenner, professor Robbrecht (Bob) Van Hee, het Vesalianum Instituut, het Anatomisch Museum (waar zich een door Vesalius geprepareerd skelet bevindt) en het woonhuis van Oporinus (die de Fabrica drukte) bezochten. Dagelijks kunt u een fotoverslag vinden van de Vesaliusreis via de website: http://vesalius2014.wordpress.com/. Morgen brengen we verslag uit van de passage in Bologna.