...

Het monument staat nu te pronken op het Solomos Plein in de hoofdplaats met dezelfde naam Zakynthos. De kunstenaars Richard Neave, Pascale en Chantal Pollier waren bij de inhuldiging aanwezig.Fabrica VitaeZo'n 200 artsen, professoren, historici, medische en andere kunstenaars woonden de Vesalius Continuum Conference bij. De deelnemers kwamen uit alle windstreken, van de VS tot Japan, van Zuid-Afrika tot Korea. Een 20-tal Belgen waren voor de conferentie naar het Griekse eiland gereisd, onder hem de Vesaliusspecialisten, Omer Steeno, Maurits Biesbrouck, Theodoor Goddeeris en Bob Van Hee die voor vuurwerk zorgden met hun sterk onderbouwde referaten.In de marge van de conferentie werd ook een tentoonstelling gehouden onder de naam Fabrica Vitae. Deze expositie zal de komende jaren in wisselende opstellingen in andere landen getoond worden. Op initiatief van de Belgische ambassade werd ook een mooi cultureel programma aangeboden.Kunst en wetenschapGedurende vijf dagen werd op hoog niveau gedebatteerd door specialisten in verschillende vakgebieden. Vijf eeuwen na zijn geboorte is de erfenis van Vesalius nog steeds zeer tastbaar in thema's die kunst linken aan wetenschap. Gezien het succes van het event, besloten de organisatoren onmiddellijk na afloop van de conferentie om door te gaan met het initiatief. Er werd al meteen gebrainstormd over nieuwe events onder de noemer Vesalius Continuum. Een van de voorstellen is de organisatie van een triënnale voor medische kunst, uiteraard op het eiland Zakynthos.