...

Het weigeringspercentage stijgt van jaar tot jaar. In 2010 bedroeg het 9,8% en in 2011 ondertussen 10,6%. In 2012 klokte het af op 11,8%. In typisch een kwart van de gevallen waarin het FAO aan de verzekeringsmaatschappij vraagt het dossier te herbekijken, wordt de beslissing alsnog herzien.Adjunct-administrateur generaal Pots wijst de redactie van Artsenkrant erop dat het zowel gaat om lichtere ongevallen, als om accidenten met ernstiger gevolgen.Steeds vaker oordelen de verzekeringsmaatschappijen dat onvoldoende bewezen is dat het inderdaad gaat om arbeidsongeval gaat. Ook stellen de maatschappijen steeds vaker dat het niet om een ongeval gaat, maar om een 'banaal' of geleidelijk ontstaan probleem. In het laatste geval wordt het dossier doorgeschoven naar de ziekteverzekering.Dat het om een bewuste politiek zou gaan, valt volgens Pots moeilijk te bewijzen. Hij bevestigt dat het voor het FAO tevens moeilijker is geworden om de gegevens over een dossier van de verzekeringsmaatschappijen te verkrijgen. Maar dat ligt mogelijk aan het extra werk dat het doorgeven van papieren dossier oplevert, nu dat de meeste data elektronisch gecommuniceerd worden. Het is niet duidelijk dat de verzekeringsmaatschappijen het FAO echt stokken in de wielen willen steken.Het FAO legt zich hier zeker niet bij neer, onderstreept de FAO-topambtenaar nog. Er wordt bekeken of het FAO de verzekeringsmaatschappijen geen administratieve boete kunnen opleggen, wanneer de gegevens niet binnen een afgesproken periode worden aangeleverd. De cijfers die De Morgen kon inkijken, komen uit het verslag van het Fonds aan het Beheerscomité over de activiteiten in 2013. De cijfers over de weigeringen die het FAO analyseert, gaan dan over het jaar ervoor.