...

"Het is de eerste keer dat we een symposium rond deze thematiek inrichten", zegt prof. fysische geneeskunde Gaëtane Stassijns. "Vroeger bestond alleen de klassieke medische aansprakelijkheid, na een medische fout. Sedert ook de foutloze medische aansprakelijkheid het landschap heeft aangevuld, is de problematiek veel complexer geworden. Daarom willen we een en ander laten verduidelijken door juristen en artsen van het Fonds voor Medische Ongevallen, en door andere specialisten medische aansprakelijkheid. Het congres is vooral gericht naar artsen, paramedici en juristen."Artsen en juristen De wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg heeft een en ander in beweging gebracht. De wet heeft geleid tot de oprichting van het FMO dat onder meer als opdracht heeft "de vergoeding van de slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg of van hun rechthebbenden te organiseren...". Het Fonds bepaalt of de schade die de patiënt heeft geleden al dan niet aanleiding geeft tot aansprakelijkheid van een zorgverlener en beoordeelt de ernst van de schade.De professoren Stassijns en Van Sprundel van de UA, en prof. Tricot van de UA en KULeuven zullen een en ander verduidelijken tijdens het symposium. Als gastsprekers werden een aantal deskundigen van het FMO uitgenodigd. Prof. Lierman belicht de vergoedingsvoorwaarden van het FMO; dr. Weyns, coördinerend arts van het FMO, toetst de procedures aan de praktijk; prof. Vansweevelt schetst het juridische kader; dr. Heylen haalt een casus aan van aansprakelijkheid bij meningococcensepsis bij een geval van kritieke urgentiegeneeskunde en intensieve zorggeneeskunde.Het Verzekeringscongres Medische Aansprakelijkheid heeft plaats op zaterdag 1 februari van 8u30 tot 12u30 in de UAntwerpen, Universiteitsplein 1 te Wilrijk, Gebouw Q, Promotiezaal. 3 credit points ethiek en economie. Inschrijvingen via het secretariaat fysische geneeskunde en revalidatie van het UZA: kathleen.hendrickx@uza.be of 03/821 39 83. Info: www.uza.be/verzekering