...

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde gisteren het budget voor de ziekteverzekering goed. Met de verkiezingen van 14 oktober in aantocht is het niet zeker of dat begrotingsvoorstel op korte termijn een politiek verlengstuk krijgt. Het Verzekeringscomité besliste dat de ziekteverzekering volgend jaar 26.676.586.000 euro mag uitgeven. De procedure schrijft voor dat de Algemene Raad, met daarin de regeringsafgevaardigden, dat voorstel moet bekrachtigen. Maar hoe en wanneer die procedure dit jaar afgerond wordt, is onzeker omdat de politiek gefocust is op de gemeenteraadsverkiezingen. Het budgetvoorstel dat de ziekenfondsen gisterochtend op tafel legden, haalde het met 25 stemmen voor en 11 stemmen tegen (van artsen en ziekenhuizen). De marge voor nieuwe initiatieven bedraagt amper 4,6 miljoen euro. "Elke nieuwe behoefte zal door exact door een besparingsmaatregel gecompenseerd moeten worden," staat er in de begrotingsnota. Concreet: aangezien het Verzekeringscomité voor een bedrag van 67 miljoen nieuwe behoeften wil financieren, worden er voor bijna 63 miljoen besparingen gevraagd. Zo moet de controle op ppi's, statines en antibiotica 21,6 miljoen in het laatje brengen. Dat geld wordt al meteen als bewarende maatregel afgehouden van de indexmassa voor de artsenhonoraria. Artsen kunnen dat geld maar terugverdienen als de uitgaven voor deze categorieën voldoende dalen. Het Verzekeringscomité wil ook een quotum voor 'Voorschrijven op stofnaam', dat nu herdoopt wordt in 'wetenschappelijk voorschrift'. Het cijfer van 16% staat in de nota.Verder ziet het Verzekeringscomité in dat de controle op Bf-geneesmiddelen (ambulante sector) op het terrein voor problemen zorgt. "Dat is de mening van zowel artsen, apothekers, patiënten als ziekenfondsen." Heeft de reeks 'De Bf-oorlog' in Artsenkrant vruchten afgeworpen? Er komen alternatieve maatregelen die "haalbaar en redelijk" zijn. Mogelijk wordt de controle op hoofdstuk IV-geneesmiddelen in de ziekenhuizen opgevoerd.Goed nieuws is er voor de wachtposten van huisartsen. Het budget 2013 voorziet 8 miljoen bovenop het bestaande budget. Het Verzekeringscomité wil zo de aanvraag van 19 nieuwe huisartsenposten honoreren. "Dat is het enige positieve nieuws", zegt Marc Moens (Bvas). "Maar het was uiteraard niet onze bedoeling dat de artsen dat geld zelf dubbel en dik moeten ophoesten door een voorafname van 21,6 miljoen op de index." Volgens Moens is het nog maar de vraag of de regering dit budgetvoorstel zal goedkeuren.