...

De begroting van het Riziv moet in 2020 27,6 miljard euro bedragen - dat is inclusief de toepassing van de gezondheidsindex, de verwachte overschrijding van de spilindex en een groeinorm van 1,5%. Volgens de technische ramingen zouden de uitgaven in het Riziv evenwel oplopen tot 27,9 miljoen - een gat dus van 300 miljoen.In de krant van vorige week wees Marc Moens (Bvas) er al op dat sommige beleidsbeslissingen leiden tot een versnelde boeking van uitgaven: de invoering van het eAttest en de nieuwe factureringsregels voor psychiatrische instellingen. Deze tijdelijke verhoging wordt boekhoudkundig verrekend. Dokter Moens vertelde de redactie ook dat vele ziekenhuizen tegen de overheid een rechtszaak hebben ingespannen omdat ze te lang moeten wachten op de inhaalbedragen waarop ze recht hebben. Hij verwacht in 2020 een aantal uitspraken in die rechtszaken. Het Verzekeringscomité zet voor dit soort zaken in ieder geval een provisie opzij - die hoort niet in de Riziv-begroting thuis, luidt de redenering. Tenslotte wil het Verzekeringscomité op het geneesmiddelenbudget - dat als enige verantwoordelijk is voor overschrijdingen in 2019 - 162 miljoen besparen. Wanneer men al deze maatregelen meerekent, komt er op de begroting zelfs een marge vrij voor nieuwe uitgaven van 101 miljoen euro.De begrotingsnota van het Verzekeringscomité wijst erop dat de groeinorm van 1,5% de komende jaren niet zal volstaan. Het Planbureau berekent dat, als de overheid dit percentage aanhoudt, tegen 2024 er 2 miljard euro tekort zal zijn om de gezondheidsbehoeften van de bevolking op dezelfde wijze te blijven dekken. De overheid moet investeren in de gezondheidszorg, stelt het Verzekeringscomité. Een groeinorm van 2,5% is aangewezen.Het begrotingsvoorstel moet volgens de wet ook aangeven hoe het bedrag van 101 miljoen euro over de verschillende sectoren verdeeld wordt. Het benadrukt wel dat die verdeling voorlopig is. Dat was voor de artsen een belangrijke voorwaarde om de nota ook te steunen, vertelde Kartel-voorzitter Reinier Hueting aan de redactie. De artsen hopen om meer uit de brand te kunnen slepen. De drie artsensyndicaten stelden heel opmerkelijk over het voorstel een gezamenlijke verklaring op. Ze benadrukken daarin de belangrijke positieve elementen: een meerjarenplan, een gecoördineerde, multidisciplinaire benadering vanuit de behoeften van de bevolking,... Dat leest u verder hier.Wouter Colson