...

Het statuut van chronische zieke werd eind vorig jaar bij wet ingevoerd. Iedereen die de diagnose krijgt van een zeldzame aandoening, die een zorgforfait toegekend krijgt, of die in een bepaalde periode meer medische uitgaven doet dan een vastgesteld minimum, krijgt recht op dit statuut.Advies over uitvoeringEen KB moest verder de details invullen die aan dat statuut inhoud geeft, en over dat KB bracht het Verzekeringscomité nu (op 8 juli) het vereiste advies uit. Het KB geeft iedereen toegang tot het statuut van chronisch zieke die acht kwartalen na elkaar 300 euro uitgeeft aan medische zorgen. Bij deze personen wordt de maximumfactuur in de gezondheidszorg verlaagd met 100 euro. Vanaf 1 januari 2015 zullen personen met het statuut van chronisch zieke ook automatisch overal de regeling van de derde betalende aangeboden krijgen.Dat laatste is een uitvloeisel van het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen dat begin dit jaar erg moeizaam bereikt werd. Het grootste artsensyndicaat Bvas was niet zo gelukkig met het algemeen invoeren van de regeling van de derde betalende. Marc Moens stelde begin februari in Artsenkrant overigens boutadisch dat ook miljonairen chronisch ziek kunnen zijn.840.000 BelgenVandaag zijn dan ook vooral de ziekenfondsen erg verheugd met het gunstige advies dat het Verzekeringscomité uitbracht. Het socialistische ziekenfonds maakte de beslissing van het Verzekeringscomité bekend in de media. De baas van dat ziekenfonds, Paul Callewaert, verdedigt de maatregel als volgt: "We weten dat een Belg gemiddeld 25 procent van de ziekte-uitgaven uit eigen zak moet betalen. Deze factuur zit geconcentreerd bij kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken of ouderen."Volgens het ziekenfonds komen 840.000 Belgen in aanmerking voor het statuut als chronisch zieke.