...

Het was een duidelijk geïrriteerde Riziv-topman Jo De Cock die het woord nam tijdens een symposium over medische aansprakelijkheid. Hij richtte zich tot een opdringerige advocaat. "Ja, dat maakt me korzelig", vertelde hij de toehoorders. "Ik hoor het de minister nog zeggen: de dossiers zouden binnen de zes maand afgehandeld moeten worden. Zo creërt men valse hoop bij de patiënten."Een overzicht van het aantal afgehandelde dossiers tussen 2010 en 2014 zegt genoeg. Al moet daar meteen aan toegevoegd worden dat de wet in maart 2010 voorzag in de oprichting van het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), maar dat ze pas echt in werking trad in september 2012. En pas sinds april 2013 is het FMO een echte operationele dienst van het Riziv. De cijfers tonen ook wel aan dat er echt nood is aan zo'n dienst: maar liefst 2.574 dossiers werden er tussen 2010 en 2014 ingediend... . Er staan amper zeven (7!) vergoedingsgevallen genoteerd. Niet omdat de rest verticaal geklasseerd werd, wel omdat het afhandelen van een dossier tijd, tijd en nog eens tijd vraagt. Tweede opvallende vaststelling: het aantal dossiers langs Franstalige kant ligt veel hoger dan langs Nederlandstalige kant, recht evenredig met het aantal oproepen. Dat is opvallend hoger vanuit Franstalig België. Daar is geen onmiddellijke verklaring voor.De opdrachten van het Fonds zijn ruim en het personeelskader is nog altijd niet helemaal opgevuld. Advies, vergoeding en bemiddeling enerzijds en preventie, registratie en rapportering anderzijds zijn de kerntaken.Een doctoraatsonderzoek van Tom Vandersteegen (UHasselt) over patiëntveiligheid en medische aansprakelijkheid bewijst echter dat zelfs artsen nog niet goed weten waar het Fonds voor staat, wat zij ervan kunnen verwachten en - vooral - wat het FMO voor henzelf betekent. Zo denkt meer dan 18% van de artsen-specialisten nog altijd dat het Fonds voor Medische Ongevallen altijd tussenkomt, als de arts maar aansprakelijk is. Zij die dat denken, zullen van een zeer kale reis thuiskomen eens ze zelf onderwerp zijn van een dossier...