...

Dat wil zeggen volgens de timing die op de website van het Riziv verscheen. Verpleegkundig voorschriftDe 'analyse' van het verpleegkundig voorschrift zou ondertussen zijn afgerond - de software voor deze eerste fase van het digitale verwijsvoorschrift is in ontwikkeling. Tijdens de analyse werd gekeken naar bestaande digitale toepassingen en werden de knelpunten met de gewone, papieren werkwijze in kaart gebracht - om te zien hoe je die kunt aanpakken met een digitale werkwijze.Het digitale voorschrift heeft tal van voordelen, stelt het Riziv. Het voorschrift is makkelijker te beheren, met minder administratieve ballast, en het verbetert het zorgproces.De centrale software wordt onder beheer van het Riziv ontwikkeld, samen met de infrastructuur voor de - 'tijdelijke' - elektronische opslag van de voorschriften. Het Riziv maakt dan in overleg met softwareproducenten de integratie mogelijk van de centrale toepassing met die van de zorgverleners in de eerste en tweede lijn.Het Riziv zorgt ook voor de ontwikkeling van een webapplicatie - met de basisfuncties - voor zorgverleners én patiënten. Voor de patiënten komt er ook een mobiele app.De basisfuncties van de toepassingen zijn het creëren van het voorschrift, naast het toewijzen, het raadplegen, het opzoeken en het annuleren ervan.Het Riziv onderstreept dat het samenwerkt met de verschillende partners voor de ontwikkeling en de implementatie. Niet alleen de producenten maar ook de zorgverleners, de ziekenfondsen, patiëntenorganisaties en het eHealth-platform.ProefprojectenIn de eerste fase, die van het verpleegkundig voorschrift, zijn de voorschrijvers artsen - huisartsen en specialisten. Het voorschrift is bestemd voor verpleegkundigen of eventueel zorgkundigen.Naast de ontwikkeling van de software zou ook al het overleg met de producenten van artsensoftware over de integratie in toepassingen van de zorgverleners zijn gestart.De integratie van de software zou eind van dit jaar stilaan afgerond moeten zijn, en begin 2024 zouden dan proefprojecten gestart worden met huisartsen, specialisten en thuisverpleegkundigen. De proefprojecten moeten in de eerste helft van 2024 afgerond worden. Het vervolg is dan dat - bij een positieve evaluatie - de toepassing algemeen wordt uitgerold. De webapplicatie zal open worden gesteld en de mobiele app zou voor patiënten beschikbaar zijn.Maar het is in voorwaardelijke wijs gesteld. Een tijdstip waarop het digitaal verpleegkundig voorschrift algemeen beschikbaar is, geeft het Riziv eigenlijk op zijn website niet concreet aan.Extra functiesIn de tweede fase worden de voorschriften gedigitaliseerd voor vroedvrouwen, orthopedie-technologen, kinesitherapeuten, audiologen, audiciens, radiologen, nuclearisten, apothekers en farmaceutisch technisch assistenten en mondhygiënisten.De analysefase is al lopende, en de ontwikkeling van de software wordt later dit jaar gestart - in mei volgens de tijdslijn die het Riziv publiceert. Na de zomer zou men starten met de integratie in de gebruikerssoftware. De proefprojecten zijn pas voor de tweede helft van volgend jaar gepland.De software in de tweede fase krijgt, bovenop de basisfunctionaliteit, een aantal extra functies. De mogelijkheid tot verlenging van het voorschrift wordt ingebouwd en de zorgverlener kan nieuwe zorg voorstellen aan de voorschrijver. De voorschrijver moet aan het voorschrift een verwijsbrief kunnen koppelen, en voor het voorschrijven van medische beeldvorming zou de al langer aangekondigde beslissingsondersteuning moeten zijn ingebouwd. De applicatie zou een zoekfunctie krijgen voor de patiënten om zorgverleners op te sporen, bijvoorbeeld aan de hand van een postcode.Nog andere extra functies zijn mogelijk, zoals het samenbrengen van voorschriften in een bundel.De proefprojecten zouden lopen tot eind 2024.Derde faseIn de derde fase gaat het om voorschriften voor klinische biologen, klinische psychologen, orthopedagogen, optometristen, orthoptisten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, podologen en het niet-dringend patiëntenvervoer.De analyse start pas later dit jaar; de softwareontwikkeling en integratie in toepassingen van zorgverleners volgen in 2024. De proefprojecten zullen niet vroeger dan in 2025 starten.Het Riziv stelt dat het het digitale verwijsvoorschrift ontwerpt volgende de GDPR-regels. Maar over waar de elektronische voorschriften worden opgeslagen en over wie de datastroom beheert, geeft het geen bijzonderheden.Recip-e, dat thans de instaat voor het beheer van de elektronische geneesmiddelenvoorschriften, meldt op zijn website dat het samenwerkt met het Riziv rond de digitalisering van het verwijsvoorschrift. De website van het Riziv vernoemt Recip-e niet.Zie ook website van het Riziv: Betere zorg en meer efficiëntie dankzij het digitaal verwijsvoorschrift