...

Stammen is student Handelswetenschappen aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Hij wou van de huisartsen weten of vervroegde pensionering een impact heeft op de gezondheidsstatus van die gepensioneerden.Voor bijna de helft of 45% van de respondenten is dat een zeer belangwekkende oorzaak van mentale gezondheidsproblemen bij ouderen. Als 'vroeggepensioneerden' omschrijft Stammen mensen die voor de leeftijd van 60 de arbeidsmarkt verlaten.Meer depressiesDe huisartsen noemen een vergrote kans op depressies door het wegvallen van een sociaal netwerk en een gevoel van nutteloosheid, en de aftakeling van de cognitieve capaciteiten.Maar ook fysieke gezondheidsproblemen duiken vaker op bij het vervroegde pensioen. Dat zijn in de eerste plaats hart- en vaatziekten en overgewicht. Delichamelijke problemen komen niet aan de oppervlakte door een fysiek te zware job aan het einde van de loopbaan. Ze hebben veeleer te maken met te weinig lichaamsbeweging en ongezonde voedingsgewoontes.Kip of ei?Vraag is wel wat het eerst kwam: de kip of het ei? Met andere woorden: zijn de mensen die vervroegd met pensioen gaan, geen risicopopulatie? Doorgaans niet, meent Stammen. "Volgens 85% van de ondervraagde huisartsen gaan slechts 10 tot 20% van de Vlamingen vervroegd met pensioen om gezondheidsredenen. Hoofdzakelijk de vroege pensionering lokt de gezondheidsproblemen uit."'Door langer te blijven werken vermijd je de voornaamste gezondheidsproblemen', stelt Stammen nog. Ook bepleit hij een sensibiliseringscampagne die de klemtoon legt op het belang van sociale netwerken en de levensstijl. De student zet zich af tegen allerlei vervroegde uittredingsstelsels vanaf 50 jaar.Die bestaan nog steeds in ons land.