...

Voor de maanden maart en april kunnen zelfstandige artsen - naast kinesisten, tandartsen of opticiens - rekenen op een overbruggingsrecht.Ze moeten dan hun niet-dringende activiteiten volledig hebben stopgezet gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen per maand. Het maandelijks vervangingsinkomen bedraagt 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij een gezin ten laste). Daarnaast behouden ze hun rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.De ministers Denis Ducarme en Natalie Muyle namen deze maatregel overigens voor alle zelfstandigen. Maar Bvas, dat lid is van de Federatie van Vrije Beroepen, dankt FVB en UNIZO omdat ze hebben aangedrongen op deze steun.Bvas meldt overigens ook dat artsen ook uitstel kunnen vragen voor de betaling van hun sociale bijdragen wanneer ze daarvoor met problemen zouden kampen.