...

. Dat concluderen de auteurs van een Engelse studie die is uitgevoerd in het kader van het Vaccine Confidence Project, op grond van een grootschalige analyse van de onlinefora ter zake tussen mei 2011 en april 2012. Er wordt van alles verteld over vaccinatie, soms op het randje van obscurantisme af, en sommige uitspraken zijn zelfs delirant, maar mogen we er ons niet van afmaken met louter misprijzen voor dergelijke uitspraken. (referentie: Larson HJ et al. Lancet Infectious Diseases. 2013;13:606)