...

In de discussie over de toekomst van het overleg artsen-ziekenfondsen (zie AK2473) gaat er ook aandacht naar de de gegevensuitwisseling en e-gezondheid. Transmissie van geanonimiseerde klinische gegevens is essentieel voor een modern beheer van de ziekteverzekering, stipt de nota over het 'rerentiekader' van Jo De Cock aan.De Bvas betwist dat niet, maar stipt aan dat "de scheiding tussen medische gegevens en de verzekering" sluitend moet zijn. "Het is onaanvaardbaar dat verzekeraars de diagnoses van patiënten krijgen", luidt het.Op de vraag hoe de evolutie naar e-gezondheid kan versneld worden, antwoordt de Bvas dat meer opleiding en betere ondersteuning nodig is. De specialisten mogen daarbij niet in de kou blijven staan. Bvas vraagt: