...

"Artsen hebben geen glazen bol waarin ze kunnen zien hoe in de toekomst een patit zich zal gedragen." "De rol van de arts is om zijn patit te behandelen, niet om te voorspellen wat hij gaat doen." En: "De huisarts moet zich niet opstellen als een politieagent." Uitspraken van Belgische artsen over een attest voor een wapenvergunning? Neen! De British Medical Association vindt het niet haar rol om aan terreurbestrijding te doen. Prevent De Britse overheid wil artsen en andere zorgverleners vragen om mensen te identificeren die vatbaar zijn voor radicale idee. Dat past binnen een hervormde versie van de 'Prevent', niet een soort van Brits gmd-plus, maar een plan om terreuraanslagen te voorkomen. Het plan wil voorkomen dat mensen meegetrokken in plannen voor terreuraanslagen, en in plaats daarvan risicopersonen raad en ondersteuning bieden.Het document van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken - de Home Office - stelt dat grote groepen van mensen een beroep doen op medische zorgverlening, en dat de sector dus een zeer belangrijke partner is voor Prevent. Men wil daarnaast niet dat islamistische groeperingen zich geviseerd voelen. Artsen zouden dus ook oog moeten hebben voor mensen met uiterst rechtse idee, of dierenrechtenactivisten.De BMA stelt dat een arts uiteraard in actie zal komen als hij weet heeft van een patit die zichzelf wil opblazen op een bus. Maar voegt er aan toe dat er een verschil bestaat tussen de rol van verantwoordelijke burger, en die van politieagent. Sympathiserend arts? En vinden extremisten geen sympathiserend arts? Toen in 2007 in Groot-Brittanniaanslagen werden verijdeld in Londen en Glasgow, bleek dat veruit de meeste verdachten achter de terreurplannen arts of medische student waren.Tot 2005 werden, zonder het erg nauw te nemen met veiligheidsvoorschriften, volop mensen met medische kwalificaties aangetrokken uit India, Pakistan, Irak, Jordanien andere ex-kolonies, om de tekorten in de medische sector op te vangen. Die politiek werd wel verlaten na de explosies in de Londonse metro op 7 juli van dat jaar.