...

Dit blijkt uit de resultaten na 1 jaar van de INVES-studie (Investigational Vertebroplasty Safety and Efficacy Trial), die betrekking had op 131 patiënten. (referentie: Comstock BA et al. Radiology. 2013;doi:10.1148/radiol.13120821)