...

De auteurs herinneren er in dat verband aan dat meer dan een derde (35%) van de patiënten die zich aanmelden met een ACS, niet klaagt van pijn in de borstkas. (referentie: Khan NA et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.8075)