...

In het Staatsblad verschenen drie KB's om de voortzetting van de zogenaamde '1733-projecten' in de loop van dit jaar te verzekeren. Daarbij zit ook het project HA-DISP uit Brugge.Vijf kringen uit de Ardennen en vier uit Henegouwen krijgen dit jaar respectievelijk 74.400 en 49.600 euro om de projecten met het 1733-nummer voort te zetten. HABO, de Brugse huisartsenkring, krijgt een subsidie van 65.000 euro om het HA-DISP-project (met het centraal oproepnummer 078-15.15.90) te verlengen.Regulatieprotocollen uittesten Met het geld moeten de kringen de oproepen naar het centrale nummer verder registreren (de sleutelindicaties en de medische acts). Verder krijgt iedere regio een aangepaste opdracht - maar de regulatie van de opgestelde protocollen en communicatie naar de bevolking zijn vaste onderdelen ervan.Uit de Ardense regio verwacht de minister ook een verslag over de alternatieve organisatie van de wachtdienst in een typische rurale omgeving: naast de organisatie van het centrale oproepnummer vermeldt het KB de 'sociale taxi' en de oprichting van wachtposten.HABO moet ook een rapport uitbrengen met aanbevelingen voor de automatisatie van de gegevensstroom: het vastleggen van de gegevens bij de oproep, de transfer ervan naar de dienstdoend huisarts en de integratie in het medisch dossier van de patiënt.De Brugse kring heeft eveneens als opdracht andere geïnteresseerde huisartsenkringen in Vlaanderen te informeren.Als motivatie voor deze projecten verwijst het KB onder meer naar de veranderde samenstelling van de huisartsenpopulatie, het misbruik van de spoed voor problemen die in de huisartsgeneeskunde thuishoren, en het inefficiënt inzetten van de huisarts voor niet-dringende huisbezoeken. Om de oproepen voor medische hulp te reguleren en de wetgeving aan te passen heeft de overheid een analyse van de situatie nodig.De kringen moeten op tijd hun rapport inleveren en verder iedere uitgegeven cent verantwoorden.