...

De datum wordt nog maar eens verschoven. Als reden wordt nu opgegeven dat men de softwarebedrijven de kans wil geven SAM v.2 te implementeren. De nieuwe versie van de 'authentieke bron' voor gegevens over geneesmiddelen van de overheid is ook verplicht te gebruiken vanaf 1 januari 2020.SAM versie 2 of SAM2 wordt uitgebreid met gegevens over de terugbetaling, grondstoffen voor magistrale voorschriften, enzovoort.OvermachtBij huisbezoeken of in gevallen van overmacht blijft een voorschrift op papier ook mogelijk. Een geval van overmacht is een echt noodgeval: de patiënt heeft het middel dringend nodig en dat kan enkel op papier.Maar ook bij aanhoudende problemen met het eHealth-certificaat, bij de onmogelijkheid om zich aan te melden met een eID, of wanneer het een patiënt betreft die geen rijksregisternummer heeft zal een voorschrift op papier nog mogelijk zijn.Bewijs van voorschriftVanaf 2020 moet de huisarts ook geen papieren bewijs van voorschrift afleveren en moet de patiënt dat papier ook niet meer voorleggen aan de apotheker.Marc Moens, die voorzitter is van de vzw Recip-e, onderstreept dat het afleveren van dat papiertje zeker niet verboden is. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en de Franstalige tegenhanger La LUSS wijzen erop dat vooral oudere patiënten het belangrijk vinden dat ze van de voorschrijvend arts toch nog een papier krijgen, weet hij.Oudere artsenHet uitvoeringsbesluit en het 'noodplan' werden maandag 22 oktober ook besproken op de Nationale Commissie. Een open vraag, bij het ingaan van de verplichting in 2020, is of dan de aanvankelijk voorgestelde leeftijdsgrens voor artsen zal worden behouden.Oorspronkelijk was vooropgezet dat, als de verplichting op 1 juni van dit jaar zou ingaan, artsen die op dat moment ouder dan 62 jaar waren van de verplichting zou worden vrijgesteld."Bvas heeft op de Nationale Commissie erop aangedrongen dat oudere artsen ook in 2020 niet verplicht worden elektronisch voor te schrijven. Anderen beweerden dat dat geen probleem meer zou zijn, omdat alle huisartsen vanaf dan toch een EMD moeten gebruiken. Maar ze vergeten dat er ook specialisten zijn voor wie de verplichting van een elektronisch dossier nog niet geldt", vertelt Marc Moens.Het Verzekeringscomité moet hier de knoop doorhakken.CommunicatieplanSamen met de nota keurde de Nationale Commissie ook een communicatieplan goed. De softwarebedrijven krijgen alle informatie over SAM2. Het Riziv zal binnenkort de artsen uitgebreid informeren. Voor de patiënten volgt er een campagne eind volgend jaar.Dat de verplichting vanaf 2020 ingaat, is opgenomen in de wet diverse bepalingen inzake gezondheidszorg die op 18 oktober in de Kamer is goedgekeurd. Maar ook het uitvoerings-KB moet nu nog in het Staatsblad verschijnen.